1390,11,09

تاریخچه و چگونگی پیدایش گونگ فو

 


تاریخچه کونگ فو تاریخچه انسانی و خلق آن آغاز تفکر به حرکت فکریست که بعدها حرکت
بدنی نیز به آن آمیخته شد . ابتدا انسان به تقویت فکر و درون فکری )به خود آمدن)
روی آورد و بر این نگرش ریاضت را لازمه بریدن از بندهای (من دروغین) و ارتقاء و
پرورش (من حقیقی) دانست و جوکی و یوگا (یعنی به زیر یوغ در آوردن تن و بدرون خود
نگاه کردن و تفکرنمودن) یکی از شدیدترین صورتهای ریاضت که با اعمالی از قبیل
روزه‌های طولا نی و ثابت به یک نقطه نگاه کردن ساعتها بی‌حرکت ماندن و کنترل تنفس
همراه بود .

بودا که با نام ایشان همه آشنا هستند خود از جمله کسانی بود که در این راه اهتمام ورزید و به روشن‌بینی وآگاهی یعنی (نیروانا) دست یافت نیز معتقد بود که افرادی که از این طریق توانستند به روشن بینی و تقویت نیروی فکری دست یابند از نظر جسمی کاملا ضعیف بوده و ناتوان گشته اند . بدین بیان ذن اساتیک تنها به یک نیمه از انسان توجه داشت و جسم را کاملا فراموش می کرد . تا اینکه یکی از پیروان آئین بودا بنام "داروما تایشی" از هندوستان به چین سفر می‌کند تا اصول دین بودایی را به پادشاه لیانگ تعلیم دهد وی در چین و در معبدی بنام شائولین سو (Shaolin szu) اقامت و به تعلیم مکتب خودش می‌پردازد مقررات و نظامات شدیدی که از طرف داروما تایشی اعمال می شد شاگردانش را خسته و منزوی میگرداند و از فرط تلاش که به منظور تمرکز قوا تحمل می‌کردند به حالت اغماء می انداخت .

داروما تایشی پس از این مرحله و برای ایجاد نیروی فیزیکی برتر نه سال وقت خویش را صرف کرد و ساکت و آرام در دنیای خود فرو رفت و در این فکر به تجربیاتی دست زد .

از جمله تکه چوبی را بر گرفت و در زمین نمناک بطور عمود فرو کرد چنانکه چوب به اندازه بند انگشت در زمین فرو نشست و در حرکت دوم نیرو و حرکت دورانی به چوب داد و در زمین نشاند و این بار چوب دو برابر دفعه اول در زمین فرو رفت و این بود که به حرکات مختصر دست و پای خود نیروی دوران داد ولی آنچه او خلق نمود حرکاتی مختصر و محدود بود که بعد از دراما تایشی و در طول زمان این حرکات سیرتکاملی خود را پیمود و سپس از نظر علمی و اسرار هندسی و تاثیرات نیروی ثقل جاذبه و میدان مغناطیسی بر روی بدن مورد بررسی قرار گرفت و بالاخره کونگ فو باحرکات و فلسفه ای که امروز شاهد آنیم پدید آمد . پیدایش و تکامل هنر علمی و یا هنر مبارزه‌ای کونگ فو مبارزه اندیشه تن از تعالیم ویژه شخصی بنام (کوما) و (توما) سرچشمه گرفته است.

به هر حال هنرمبارزه‌ای کونگ فو به شکل امروزی مستقیماً به تکنیک فکری و جسمی ( توآ ) مربوط می شود که خود از هنر قدیمی (دین ما) می باشد. به مفهوم علمی از هستی و یا جهان تن و روان آدمی مایه می‌گیرد

راهبر بر پیروانش می آموزد هر چند اندیشه پایگاه برتر و مایگاه راز عالم است اما اساس آن در جسم بنیان گیر میشود که با ملحق شدن جسم و روح به یکدیگر انرژی حاصل از آن نمایان می‌شود.

راهبر توآ در دانشکده انشاء تن و روان پس از یازده سال اندیشیدن درباره نیروهای فیزیکی، انشاء پزشکی شامل بر طب سوزنی و سلسله اعصاب ، علم فیزیولوژیک ، ماده و انرژی، ذن، انشاء علوم، روانشناسی ، علم روح و انشاء فلسفه و نگرش تفکر آینده که انشاء انسان امروزی را در بر می‌گیرد حرکاتی برای دست و پا ایجاد می کند که به نام کونگ فو توآ لقب می‌گیرد .

ذن کونگ فو


 

 

در باره سبک فوجائو کونگ فو (پنجه ببر)


 

 یک ضربالمثل چینی می گوید : ( یک کوه جای دو ببر نیست ) در فرهنگ چینی ببره آنقدر خشمگین و خشن هستند که فقط در یک کوه یک ببر می تواند زندگی کند و از آنجایی که در چین شیر وجود ندارد ببر پادشاه حیوانات است . به این دلیل راهبان شائولین وقتی حرکات و فعالیتهای ببرها را نگاه می کردند تحت تاثیر ، قدرت ، شجاعت و استقامت ببر متوجه شدند که این حیوان ارزش بالایی در کونگ فو دارد.

حتی می توان گفت راهبان شائولین بیش از 50 درصد طریق جنگیدن را زا این حیوان فرا گرفتند و همانطوری که امروز مشاهده می کنید در کلیه فرم ها ووشو یا کونگ فو فنونی از ببر وجود دارد. ببر کاملا متفاوت از چهار حیوان دیگر شائولین است تمرینات آن طوری طراحی شده که استخوانها را تقویت می کند او با سرعت و قدرت حمله می کند .

حمله ببر فشاری و ضربه ای است . نیروی ببر یک نیروی شدید ، قوی و برگرفته از قدرت بیرونی است که از درون سرچشمه گرفته از آنجایی که نیرو گرفتن در کونگ فو از ایستادن استوار و محکم ایجاد می شود رزمی کار باید دارای کمری خوب و قوی باشد که در سبک ببر به این مسئله بسیار توجه شده و ببر نه تنها استوخوانها بلکه ستون فقرات ،کمر و تاندونها را تقویت می کند. تکنیکها در سبک ببر تحت تاثیر پنجه زدن است که از خم شدن پنچ انگشت دست به داخل شکل می گیرد . در سبک ببر پنجه زدن کوتاه و ضربه به همراه فشار ، کشیدن و در نهایت پاره کردن بدن حریف است .

و هدف پنجه ببر صورت و گردن رانها ،دستها و سبنه حریف می باشد . در واقع این سبک برای یک مبارزه همه جانبه طراحی شده است. در روش ببر حرکات انفجاری ضربه زدن و دریدن و در نهایت هل دادن می باشد در این سبک از ضربات کف و مشت هم استفاده می شود ولی به طور وسیع از لگد ها و حرکات پا استفاده می گردد که بیشتر نشان دهنده حرکت دم ببر است . وقتی از پنجه ببر استفاده می شود (فقط انگشتان دست مهم نیستندبلکه تمام دست دارای اهمیت می باشدو نظر به اینکه انگشتان در آخرین نقطه دست می باشد چنانچه کل دست از کتف تا پائین تقویت نشده باشد امکان ضربه زدن پنجه قوی و کارا وجود ندارد .

بنابراین در این سبک شنا رفتن روی پنجه ها ، حرکات با کیسه شنی ، حرکات مخصوص سنگ ، ضربه زدن به ماسه ،بلند کردن کوزه پراز شن و کلا حرکاتی که مربوط به ساخت کل بدن خصوصا دستها می باشد اهمیت بسزایی دارد . ضمنا در این سبک به حرکات تنفسی بسیار اهمیت داده می شود . به دلیل موارد فوق ببر جزء پنج سبک اصلی و سمبل قدرت در کونگ فو شائولین می باشد.

این سبک از سال 1388 بعد از تمرینات طاقت فرسای استاد علیرضا صفوی در مدارس ووشو (کونگ فو) و معبد شائولین چین در ایران اسلامی پایه گزاری گردیده و هم اکنون در بیش از نه استان کشور در حال فعالیت می باشد. 


ذن یعنی بازگشت به بهترین حالات فیزیولوژیک انسان ، چون معتقدیم که پسیکولوژی (روح یا روان ) جز فیزیولاوژی دستگاه اعصاب مرکزی یا چیز دیگزی نمی باشد.

بر اساس این نظریه ، فرد در راه ذن می کوشد تا با توسل به اصول ویژه آن به بهترین حالات فیزیولوژی جسم خود را مراجعت نماید ، در اینجا به بهترین حالات پسیکولوژیک بدن در هر صورت اعتقاد داریم که فردا در اثر تعلیم و تربیت ، اخلاق و عرف در طی دوران کودکی خود مبدل به موجودی می شود که در آینده دچار تضاد می گردد، این تضاد از سویی یک حالت بیمار گونه ای است و از سوی دیگر با فیزیولوژی بدن انسان بیگانه است .

ذن به انسان کمک می کند که تضاد درونی خود را از بین ببرد و در نتیجه انسان از نقطه نظر فیزیولوژی در وضع بهترین قرار گیرد. جملاتی را که در زیر مشاخده می کنید چیزهایی است که انسان وقتی به ذن فرو می رود فقط و فقط فکر و حواسش را باید روی جملات اشاره شده متمرکز کند و نباید به چیز دیگری حتی برای لحظه ای هم که شده فکر کند: چرا ها ، درست اندیشیدن ، جوشش اندیشه ها ، آگاهی به مسائل قدرت تکنولوژی ، حرکت فکر به خلاقیت (نبوغ ) ، فرمان آزادی انسان ، مساوی کردن انسان ، سیستم های ارتباط ، پاکی نفس ، تبلیغات عصر هیجان زده ، به کوشش اندیشه ها ، تصور و تجسم ، فارغ از رنگ ها و نیرنگ ها ، نبرد در زندگی ، پاکی خون ها ، آلودگی محیط ، سلامت روان ، اراده ، گناه بر خواب آلودگی ، تمرکز (نبوغ تمرکز ذهن) ، رد تن آسایی (راحت طلبی ) .

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد