1391,03,04

ده فرمانِ (قانون) جنگجویان شائولین

  

TEN PRECEPTS OF SHAOLIN FIGHTERS


ٕقوانین هنرهای رزمی معبد شائولین، در طی نسل ها، دچار زوال و فراموشی شده اند. در نزدیکی دروازه اصلی معبد، لوحی برنزی وجود داشت که این قوانین بر روی آن حک شده بود:

● فرمان اول:

اول لازم است که بدن، چابک، سریع، فعال و پر انرژی باشد. مثلاً اگر یک قدم بر می دارید، دستتان باید حرکتی سریع مطابق با آن، داشته باشد؛ حرکات کل قسمت های بدن باید با هم هماهنگ باشند. وقتی مجبورید ضربه بزنید، سعی کنید حتی به سایه دست خود نیز نگاه نکنید؛ و توجه تان به مشت ها جلب نشود. باید در تمام مدت، توانائی هایتان را بهبود بخشید. تنها از این طریق می توانید به نتایجی حیرت انگیز دست یابید.

● فرمان دوم:

حرکت و استراحت (سکون) هر دو بازو و هر دو پا، باید هماهنگ و مکمل یکدیگر باشند. تپش قلبت که توزیع انرژیِ ”چی“، بدن را به سمت کوششی قهرمانانه پیش برده و آن را هم چون ببر یا اژدها، قوی و نیرومند می سازد. توانائی در ایجاد صداهای حیرت انگیز، ثابت می کند که نیرو و انرژی در بدن، به یک واحد تبدیل شده است.


● فرمان سوم:

در جریان یک مبارزه، تمام عناصر پنج گانه می بایست در ترکیبی منحصر به فرد، به نمایش درآیند. برای فهم بهتر تعاملِ (فعل و انفعالات) این پنج عنصر، فرد باید به مشاهده طبیعت اطراف خود و نحوه آرایش جهان کائنات بپردازد. اگر قوانینِ تولد و زایش و تسلط پنج عنصر طبیعی را دریابید، ظرافت هنرهای رزمی را درک خواهید کرد. هریک از پنج عنصر، از انرژی واحدِ ”چی“ نشأت می گیرند. این انرژی، مبنای نیروئی است که بدن را به حرکت و فعالیت وا می دارد. چنان چه، دگرگونیِ متقابل و دوجانبه آنها (پنج عنصر) را در یابید، توانائی می یابید که اشیاء با وزن هزاران جین jin (هر جین برابر با ۶۰۰ گرم است) را با یک حرکت دست یا پا به حرکت در آورید. این فرمان هم چنین خواستار است که خون و انرژیِ ”چی“، با همدیگر، در یک هارمونی قرار گیرند. (متوازن و هماهنگ شوند). هارمونی هماهنگی و سلامتِ خون و ”چی“، انسان را از تندرستی و نیروئی آهنین برخوردار می سازد.

● فرمان چهارم:

چهارمین فرمانی که باید بدانید، دانش ۸ مرحله ای تئوری باتیااو ba tiao است. به عنوان مثال، شما به جلو و عقب حرکت می کنید، عقب گرد می کنید، اما عقب گرد شما، یک پیشرفت را نشان می دهد. اگر این فرمان را پیروی کنید، هر ۸ موفقیت شما، مؤثرترت خواهد شد، زیرا حرکات رو به جلوی شما پر انرژی و حرکات رو به عقب نرم و قابل انعطاف و کل حرکات، هماهنگ و متناسب خواهند شد. شما باید آمادگی پیدا کنید تا با دشمنی که ظاهر می گردد، روبه رو شوید. دشمن شما می تواند هم چون ببری از قفس رها شده، خطرناک باشد. به هر حال، باید بتوانید برای دفاع از خود از جلو و پشت، در یک آن، تغییر جهت دهید، هم چون الهه محافظ یکان های رزمی که همیشه سربازان را از تمام جهات محافظت می کند. برای مقابله با حملات دشمن از چپ و راست، باید قادر باشید که سریعاً تغییر جهت دهید. در صورت عقب نشینی، باید دشمن را فریب داده و او را به تله بیندازید. در طول یک حمله، خشم و هیجان بسیار کارساز خواهد بود زیرا باعث می شود همانند ببر یا پلنگی وحشی و غرّان، در نظر آئید.

● فرمان پنجم:

پنجمین فرمانی که درباره هنرهای رزمی باید بدانید، نحوه گام برداشتن است. قدم هایتان باید محکم و استوار باشند. پنج قدم بیشتر برداشتن، بهتر از یک قدم به شیوه ای غلط است. انواع متفاوتی از حرکت در طول یک مبارزه وجود دارند. در یک مبارزه، زندگی شما در تمام لحظات در معرض خطر است؛ به همین دلیل باید با دقت و محاسبه شده قدم بردارید. قدم های ثابت و پیوسته، باید برداشته شوند.

● فرمان ششم:

ششمین قاعده، دانشِ عملکردِ بازوها و پاها در طول یک مبارزه است. نکته و هدف ویژه هنرهای رزمی شائولین، کار با مشت است. روش های وابسته به مشت زنی، به این صورت است که هر مشت باید به بدن دشمن فرو رفته و او را ناک اوت کند. بازو می بایست بدون خمش (انحنا)، خم شود و بدون سختی، راست گردد، به طوری که دشمن، نتواند حرکات شما را شناسائی و جهت مشتتان را تشخیص دهد. بازوهایتان، باید به سرعت نور، قفسه سینه را از هم باز کند. فعالیت و پرورش رباط ها، نیروی بازوها را تعیین می کند. مشت باید غافلگیر کننده باشد؛ در نتیجه دشمن نمی تواند مانع آن شود. بازو باید، یک کات صحیح و دقیق را اجرا کند، سریع، با سرعت و در صورت لزوم، آهسته. حتی علی رغم این که بدنتان پیچیده و دستتان توسط دشمن بسته شده است، همیشه شانسی برای نجات وجود دارد، مثل پرستوئی که همیشه شانس یافتن چشمه آبی را دارد. اگر در یک مبارزه تن به تن، یکی از دست ها، گیر کرده و یا هر دوی آنها از کار بیافتند، شما می توانید با سفتی آرنجتان ضربه بزنید. ضربات شما می تواند از پائین، دشمن را هدف قرار دهد. حرکات پا، اسرارآمیز و مبهم ترند.

۷ نوع حرکت پا وجود دارد:

کی qi قیام یا خیزش؛

فان fan واژگونی یا چپه کردن؛

لو lo غلط خوردن یا چرخش؛

ژین zhin جلو بردن یا پیشروی؛

تی ti لگد؛

کوای qai لگد؛

ژوان zhuan لگد.

هر پنج عنصر طبیعی، در یک ”چی“ chi به هم می پیوندند. قدم به قدم و بدون هیچ صدائی، جز صدای مشت ها و صدای برخورد ضربات خشمگین پا بر زمین. پاها هم چون ببرهائی خشمگین یا اژدهائی در پروازند.

● فرمان هفتم

قاعده هفتم، بر پیشروی هم زمانِ بازوها و پاها تأکید دارد؛ زیرا در طول مبازره، بازوها و پاها با هم عمل می کنند و به یکدیگر بستگی دارند. اگر دیوانه وار، فقط از بازوهای خود استفاده کنید، امکان دارد فقط تا حدی به نتایج رضایت بخش دست یابید. شما هنگامی پیشرفت می کنید که عملکرد پا، بازوها، و نیم تنه تان در توافق و هماهنگی کامل با هم باشند.

برای دست یابی به هدف، باید خصوصیات زیر را مد نظر داشته باشید:

ذهن یا فکر، فرمانبرداری بدن، شجاعت و مردانگی، سرعت، و شدت.

در جریان یک مبارزه واقعی، این پنج کیفیت، نتایج معجزه آسائی در بر دارند.

۱) ذهن و فکر gong

به این معنا است که، چگونگی یک مبارزه، بیشتر به ذهن و فکر شخص بستگی دارد.

۲) فرمانبرداری بدن shun

به مفهوم این است که شخص باید بدن خود را در دراز مدت آن چنان پرورش و تمرین دهد که جزئی از طبیعت ثانویه اش گردد.

۳) شجاعت و مردانگی yong

می رساند که شخص می بایست بدنش را با تدابیر شجاعانه، تمرین دهد و بی باکانه بر آنها آگاهی یابد.

۴) سرعت ji

دلالت دارد بر اجرای روش های مبارزه با دست که باید با سرعتی شبیه سرعت نور عمل کنند.

۵) شدت hen

فقط در لحظه حمله مورد لزوم است. شما باید پیوسته مراقب وضعیت، حالت و موقعیت دشمن باشید و به طرزی شفاف، حالات او را درک کنید؛ به راحتی نقاط ضعف او را بیابید؛ عجولانه مبارزه نکنید، و ضربات خویش را هدر ندارید.

● فرمان هشتم:

هشتمین فرمان که در مورد هنرهای رزمی باید بدانید، این است که یک دفاع همه جانبه و کلی، به جلوه و نمودی آشکار و نیز تعقیبِ به موقع دشمن بستگی دارد. اگر فردی به هارمونی و هماهنگ کردن این قواعد در عملکردش توجه کند، او شکست ناپذیر خواهد بود. قانون حفاظت ting، عبارت است از ضرورت محافظت دائمی خویش، از جلو، پشت، چپ، و راست.

گذشته از این فرد نباید فراموش کند که دشمن می تواند از بالا و پائین ضربه بزند. قانون گشایش ـ kai، شامل لزوم روش ساختن نقاط ضعف و قدرت شما است که به وضعیت دریافت ضربات، تحت حمایت نیروی رباط ها است. مشت و کف دست، هر دو در طول یک جهش ناگهانی باید شکل بگیرند. قانونی شفاف جلوه نمودن zhe، برای عملکرد بازوها، بدن، سر و قلب مورد استفاده قرار می گیرد. شما در لحظه حمله، باید شفاف و مؤثر جلوه نمائید. اگر اهل عمل هستید، باید هم چون پلنگی درنده باشید و اگر قرار است احساسات خود را آشکار سازید، باید حسی هراس انگیز و غضب آلود را بروز دهید. فریاد شما باید دشمن را به وحشت اندازد. باید توانائی یابید که بدون جنگ و تنها با صدای گوش خراش قهقهه هایتان، پیروز شوید. این قانون، شامل چند حرف هیروگلیف، اما گران بهاتر از طلاست.

قانون تعقیب ـ zhui، عبارت از تعقیب و دنبال کردن است. باید از هر فرصتی برای تعقیب دشمن استفاده کنید، نباید به او مجال دهید تا خودش را جمع و جور کند؛ به محض سریع تر شدن قدم ها، باید از فرصت استفاده کرده و به دشمن هجوم ببرید؛ اگر در این لحظه هم چون تندر و آذرخش عمل کنید، همه را شگف زده خواهید نمود.

● فرمان نهم:

نهمین قاعده، شامل سه عنصر انسانی است: چشم ها، گوش ها، و هشیاری قلب؛ که این سه عنصر باید متوازن و هماهنگ با هم باشند. شما باید با دقت مراقب بوده و در تمام مدت، چشمانتان را به کار گیرید و کوچک ترین حرکت دشمن را از نظر دور ندارید. گوش هایتان را باید نسبت به هر حرکت، جنبش یا سکون، حساس کنید. باید گوش هائی تیز داشته باشید تا صداها را بشنوید. چشم ها می بینند، گوش ها می شنوند و آنها اطلاعات دریافت شده را به قلب منتقل می کنند. چنان چه قلبی تیزهوش و شفاف، و چشم هائی هشیار و مراقب داشته باشید، هرگز مرتکب اشتباه نخواهید شد.

● فرمان دهم:

و دهمین فرمان برای آنها که هنرهای رزمی تمرین می کنند به شرح زیر است:

رگ و پی و رباط های خود را به کار برید، زیرا shen یا توانائی کاربرد منابع روحانی و معنوی، اجازه می دهد که به موفقیت های عظیمی دست یابید. رگ و پی و تار و پود بدن، فرمانده و سرپرست استخوان ها هستند. در صورت لرزش و ارتعاش آنها، انرژی ”چی“، به هدر می رود. به علاوه، اطلاعات از سه حسِ بینائی، شنوائی و ذهنی، می باشند. اگر آنها را در تصرف خود داشته باشید، موفقیتی بزرگ از آن شماست.


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد