1391,03,04

یک عمل قلب، حمله قلبی


از نظر پزشکان او ۹۹ درصد مرده بود، اما شش ماه بعد تاتسوئو سوزوکی، تمرینات دوساعته روزمره اش را از سر گرفت! او به مدت ۳۰ سال کمک مربی هیرونوری اوتسوکا، مؤسس سبک وادوریو بوده و ا مروز در سن ۷۹ سالگی هم چنان به میراثش وفادار است. گفتگوئی با این سامورائی داشته ایم که از نظر گرامیتان می گذرد.

ـ درجه: تاتسوئو سوزوکی دان هشت خود را نیز از دست مؤسس سبک وادوریو یعنی اوتسوکا دریافت کرد، حدوداً ۳۰ سال پیش.

ـ سن: ۷۹ سال. او ۲۷ آوریل ۱۹۲۸ در یوکوهامای ژاپن به دنیا آمده است.

ـ اساتید: او فقط و فقط شاگرد سنسی هیرونوری اوتسوکا، خالق سبک وادوریو (۱۹۲۸ ـ ۱۸۹۲) بوده است نه بیشتر و نه کمتر. از ۱۷ سالگی تمریناتش را آغاز کرده و از سه سال پیش کلاس های کاجوکی مورا را پیگیری می کند.

ـ سبک: کاراته وادوریو. سال ۱۹۹۳ او سبک خودش را در بوتوکای معروف توکیو رواج داد. این سبک تلفیقی است از جو ـ جیتسوی سنتی (شین تو یوشین ریو) از استاد شیزابورو ناکایانا و کاراته شوتوکان گی چین فوناکوشی (که استاد اوتسوکا، شاگرد این هر دو استاد بزرگ بوده است.)

ـ مقام: او استاد بزرگ وادوریو کاراته در اروپاست. او ریاست فدراسیونی که خود در سال ۱۹۸۹ تأسیس کرده است را نیز برعهده دارد: W.I.K.F

ـ فعالیت ها: سال ۱۹۴۲ یوکوهاما را به خاطر بمباران آمریکائی ها ترک کرد. مانند همه ژاپنی های جوان تمرینات کندو و جودو را آغاز کرد. سال ۱۹۴۵ به یوکوهاما بازگشت و کاراته را با شاگردی نزد سنسی استوکا آغاز کرد. او در این مسیر با یکی از شاگردان معروف سنسی یعنی کاجو کی مورا همراه بود. سال ۱۹۴۸ شاگرد مستقیم استاد استوکا شد.

۱۹۶۳ به همراه دو کمک مربی به اروپا و آمریکا سفر کرد تا نمایشی از سبک وادوریو به اجرا گذاشته، چندین استاژ برگزار نماید. ۱۹۶۵ ساکن انگلستان شد تا وادوریو را در اروپا گسترش دهد. او به طور منظم سمینارهائی برگزار می کند. ۱۹۸۹ فدراسیون خود را یعنی W.I.K.F را راه اندازی کرد. ساماندهی وادوریو (یکی از چهار سبک اصلی کاراته) در سرتاسر جهان برعهده او بوده است.

۲۰۰۵ او قلبش را عمل کرد. یک ساعت بعد دچار یک حمله قلبی شد. دو ماه در بیمارستان بستری بود و شش ماه بعد قبل از دیگران در کلاس های روزمره دوساعته اش حاضر بود!

نوامبر ۲۰۰۶ پزشکان ۹۹ درصد گواهی به فوت او می دادند، اما وقتی دیدند حرکت می کند، دست نگه داشتند و حالا ما افتخار حضور مقابل یک مرد جوان (!) ۷۹ ساله را داریم که یک ساعت پس از عمل قلب دچار حمله شدید شد و شش ماه بعد در حالی که تنها ۴۰ کیلوگرم وزن داشت به زندگی عادی اش بازگشت. وقتی کاتا اجرا می کند، وقتی ذانشین را تجربه می کند و به زبان ساده تر وقتی بعد از ۶۰ سال تمرینات روزمره اش را اجرا می کند انگار جانی دوباره می گیرد.

او بین دو جنگ جهانی در ژاپن بوده است. او با روح بوشیدو بزرگ شده و دوست دارد مثل یک سامورائی باشد. در ژاپن پس از جنگ جهانی، اشغالگران آمریکائی تمرینات رزمی را ممنوع کردند. همان زمان استاد، کاراته تمرین می کرد دور از چشم عمو سام! و زیر نظر یکی از بزرگ ترین های کاراته در قرن بیستم یعنی هیرونوری اوتسوکا خالق سبک وادوریو به یارگیری کاراته مشغول بود.

او به استادش وفادار است و دانش او را به اروپائی ها می آموزد.

▪ اواخر سال ۲۰۰۵ شما در حال مردن بودید در حالی که پس از شش ماه سرپا شدید، الان حالتان چه طور است؟

ـ خیلی خوب، انگار نه انگار که عمل قلب کرده ام. روزی دو ساعت تمرین می کنم، لگد می زنم، شنا می روم و کاتا اجرا می کنم. قبلاً صبح ها قبل از آن که از خواب بلند شوم و به همسرم صبح به خیر بگویم، ۴۰۰ ضربه پا، فقط در رختخوابم انجام می دادم. من قلبم را می شناسم.

▪ چرا در تمام سالیان عمرتان فقط کاراته وادوریو تمرین کرده اید؟

ـ من همواره خواسته ام به تمرینات رزمی بپردازم. در کودکی دوست داشتم قهرمان شوم، یک قهرمان سامورائی. مدتی جودو تمرین می کردم اما در آن همیشه گنده ترها، کوچک ترها را می زنند. زمان جنگ (۱۹۴۵ ـ ۱۹۳۹) یوکوهاما را ترک کردم و به دهکده ای کوچک رفتم. در آن جا آشنائی داشتم که مرا با کاراته آشنا کرد. رشته ای که در آن کوچک ترها هم می توانستند، گنده ترها را بزنند و آن چیزی نبود جز وادوریو. هربار که به دهکده می رفتم کلاسی را با هم می گذراندیم. بعد از جنگ و در بازگشت به یوکوهاما، در کلاس انگلیسی YMCA ثبت نام کردم و آن جا فهمیدم که می شود در کلاس های کاراته هم شرکت کرد...

وادوریو را از کاجوئو کی مورا دارم. سنسی اوتسوکا گاه به گاه به آن جا می آمد. سه سال با کی مورا ماندم و بعد شاگرد سنسی اوتسوکا شدم و تا همیشه به او وفادار ماندم.

▪ چه خاطره ای از هیرونوری اوتسوکا دارید؟

ـ او یک سامورائی بود، یک جنتلمن. در دوجو خیلی سخت گیر بود. سریع و سنگین ضربه می زد. مرد بزرگی بود. آن زمان ها من دوست داشتم همه چیز یاد بگیرم، خیلی تمرین می کردم حدوداً روزی ۱۰ ساعت. مردم به من می گفتند که دیوانه شده ام. بعد من تنها کمک سنسی اوتسوکا شدم. من وارث مستقیم استاد هستم.

▪ از اصول آموزشی تدریس ایشان کدام مورد را می توانید به عنوان مهم ترین عنوان کنید؟

ـ من فکر می کنم اساس آموزش کاراته وادوریو حرکت است که در سه اصل خلاصه می شود: نداشتن حرکت یا ژست اضافی و بیهوده، همیشه در حالت راحت قرار گرفتن بدون انقباض. به دنبال قدرت در ”چی“ بودن و نه از بازوان. کاراته قبل از هرچیز یک نگرش به زندگی است. از همه مهم تر روح است. راحت و آسوده باشی بهتر از آن است که قدرتت را صرف مبارزه کردن کنی. در سن پیری قدرت فیزیکی تحلیل می رود اما به قدرت روح هم چنان افزوده می شود.

▪ چرا فدراسیون بین المللی وادوریو را تأسیس کرد؟

ـ بعد از فوت سنسی اوتسوکا، مؤسسان مدرسه وادوریوی ژاپن خواستند که سبک ما را تغییر دهند. من احترام عمیقی برای سنسی اوتسوکا قائلم. او مثل پدرم بود. در تمام این سال ها او همه اصول، ریشه ها و زیروبم وادوریو را به من یاد داد. برای همین این حرکت مؤسسان مرا عصبانی می کرد. با تأسیس این فدراسیون می توانم فنون واقعی وادوریو را حفظ کنم.

▪ اهمیت کاتا را در چه زمینه هائی می دانید؟

ـ کاتا یک کار اصیل و انفرادی است. نکته مهم در کاتا این است که باید دشمن یا دشمنان را در ذهن تصور کرد.

در کاراته و در همه رشته های رزمی و ورزش های مبازره ای، تمرین مداوم اساس کارست. دو روز سفت و سخت کار کردن و بعد مدت ها متوقف شدن به هیچ دردی نمی خورد. باید هر روز و با فشار کم کار کرد. این تنها راه پیشرفت است.

▪ یادتان می آید درست چه زمانی بود که دان هشت را گرفتید؟

ـ نه راستش من اعتقادات مخصوص به خودم را دارم. درجه اصلاً مهم نیست. آنها می خواستند به من دان ۱۰ بدهند اما قبول نکردم چون برایم معنائی ندارد. تنها استادم حق داشت به من دان بدهد که او هم از دنیا رفته است.

▪ شما فامیلی مشهوری دارید، با سازندگان اتومبیل خویشاوندی دارید؟

ـ (از ته دل می خندد) نه، این فامیلی جالب است و دوستش دارم! فامیلی سوزوکی در ایالت یوکوهاما خیلی زیاد است.

▪ ضربه استاد سوزوکی: آرنج، زانو، مشت با سه ضربه وادوریو

مقابل یک حمله اوی زوکی از هیروجی فوکوزاوا، تاتسوئو سوزوکی در حالی که به سمت راست جهت گیری کرده جلو می رود (۱). هم زمان استاد یک بلوکه انجام می دهد (۲) تا حریفش نتواند کیمونوی او را بگیرد، سپس یک ضربه زانو در مقابل چودان (میانه بدن) او وارد می کند. (۳) سوزوکی پای ضربه زننده را رها می کند و با آرنج دست مخالف یک ضربه محکم به او می زند (۴) سپس دست راستش را به سمت گردن او کشیده پای راستش را پشت پای هیروجی فوکازاوا قرار می دهد تا تعادلش را برهم بزند (۵) حریف به زمین افتاده است، سوزوکی ضدحمله اش را با یک ضربه آتمی به صورت دشمن به اتمام می رساند (۶) حریف به واقع خلع سلاح شده است.


تاتسوئو سوزوکی
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد