1391,08,15

قوانین مبارزات هوکوتوریو جوجیتسو

http://img4up.com/up2/57580553107700475590.jpg

-   کـلیات

وزن کشی رسمی برای مسابقات داخلی یا بین المللی به یک صورت انجام می گیرد . ولی در موارد دیگر بسته به ترکیب وزن مسابقه دهندگان ممکن است تغییراتی صورت گیرد.

بصورتی که رده های وزنی بیش از  kg8 نباید شود .

-   آقایـان

وزن کشی رسمی آقایان به صورت زیر طبقه بندی می شود .

- 65  ,  - 73  ,  - 80  ,  - 86  , - 94  , - 100  , + 100 kg

 

-  بانـوان

وزن کشی رسمی بانوان  به صورت زیر طبقه بندی می شود .

- 52  , - 60 , - 66 , -72 ,  -78 , + 78  kg

 

-  نوجـوانان

منظور افراد زیر 18 سال است .که بر اساس تاریخ تولد بررسی می شود و به صورت زیر است :

13-7   سال

15-14  سال

17-16  سال

تفاوت وزنی در این رده سنی نباید بیش از kg 5 باشد .

 

محدودیتهایی نسبت به رده سنی ها در مبارزه وجود دارد :

قانون B : ضربه به سر موجب خطای باخت برای ضربه زننده می شود (۱۶ -۱۷ سال) .

قانون C : همینطور استفاده از فنون شیمه وازا (۱۴،۱۵ سال) و ( ۷، ۱۳ سال ) .

افراد بین 17-16 سال می توانند درشرایط خاص با اجازه کمیته اجرایی و برگ نوشته رسمی از طرف خانواده خود مانند قوانین بزرگسالان مبارزه انجام دهند .

 

محل مبـارزه

تمام مبارزات برروی تاتامی که حداقل  cm 4 ضخامت دارد که برای مبارزات هنر های رزمی طراحی شده باشد انجام می شود. 

اندازه تاتامی باید m 8*8 باشد . حاشیه تاتامی باید حداقل یک متر باشد .که باید با رنگ دیگری مشخص شود .

 

بهـداشت

-       لباس مبارزان باید تمیز و بدون پارگی یا خیسی باشد .

-       ناخن انگشتان دست و پا باید کوتاه باشد .

-       لوازم شخصی و بهداشتی مبارزان باید در وضعیت استاندارد باشد .

-       باید موهای بلند در پشت سر بسته شود .

-       مبارزان نباید هیچ وسیله فلزی با خود همراه داشته باشند ( مانند گردنبند یا حلقه ) .

 

لوازم مبـارزه

   لباس

لباس مبارز باید سفید و مطابق با قوانین زیر باشد :

-    لباس مبارز باید به اندازه ای باشد که هنگامی که دستانش بصورت کشیده در کنارش باشد به مشت او برسد .

-    جلوی لباس باید به قدری بلند باشد که حداقل cm 20 لبه های آن به روی هم بیفتد .

-     آرمی که بر روی آستین نصب می شود نباید پیش از 1cm  ضخامت و cm 5 عرض باشد .

-     شلوار نباید هیچ مارک مشخص یا دارای هیچ وصله ای باشد  و باید cm 5 از قوزک پا پایین تر باشد .

-     پاچه های شلوار باید حداقل 10-15 cm  گشاد باشد .

-     پاچه های شلوار یا آستین نباید تا بخورد .

-     مبارزان مونث باید یک تی شرت سفید زیر لباس خود بپوشند.

-    برای اینکه هیئت داوران لباس مبارز را مورد تائید قرار دهد می تواند از او بخواهد که دستها را از دو طرف باز کند .

-    داوران می توانند درخواست تغییر لباس یا حذف مبارز را بدلیل عدم هماهنگی لباس او با استاندارد سبک بنمایند .

-    مبارز می تواند پرچم کشورش را بر روی بازوی سمت چپ ،‌ مثلث هوکوتوریو بر روی چپ سینه و مثلث بزرگ هوکوتوریو بر پشت لباسش داشته باشد .

 

لـوازم حفاظتی

-   استفاده از لوازم زیر مجاز است :

 حفاظ زانو

 محافظ سینه برای بانوان 

 پوشش سر برای بانوان

 محافظ دندان

-  برگزار کنندگان می توانند تصمیم بگیرند که بانوان پوشش سر نداشته باشند . که موارد در دعوتنامه مسابقه نوشته می شود.

-  مبارزان فقط اجازه دارند که از کمربند قرمز یا آبی استفاده کنند.

 

مدت زمان مبـارزه

-  مدت زمان مبارزه 2 راند دو دقیقه ای است که یک دقیقه در بین آن استراحت است.

-  با دستور « حاجیمه » شروع و با « یامی » پایان می یابد  .

-  اگر دو نیمه مساوی شده مبارزه 2 دقیقه دیگر ادامه پیدا می کند .

 

امتیـاز

 در این سبک به سه طریق می توان برنده شد :

1)    ضربه فنی

2)    تسلیم شدن

3)    تصمیم داور در این سبک با امتیاز مساوی مسابقه تمام نمی شود .

 

ضربه فنـی

-  ضربه حتی می تواند به وسیله ضربه پا به سر یا ضربه مشت به بدن حریف ایجاد شود .

-  اگر کسی که مورد ضربه قرار می گیرد نتواند به مسابقه ادامه دهد یا سر جای خود بایستد با تصمیم داور ضربه به زننده برنده اعلام می شود .

-  کسی که با ضربه به سر بازنده اعلام می شود نباید تا سه ماه مبارزه کند .

-  درمورد رده سنی  C یا B ضربه فنی با ضربه به سر مورد قبول نیست .

 

تسـلیم شدن

-  با تسلیم شدن مبارز در اثر فنون شکستن یا خفه کردن صورت می گیرد .که با زدن دست به تاتامی یا بدن اجرا کننده فن نشان داده می شود .

-  اگر حریف تسلیم نشد یا نتوانست که نشان دهد داور با صلاح دید خود می تواند مسابقه را تمام شده اعلام نماید .

-  برای رده سنی C فنون خفه کردن مورد قبول نیست .

 

برنده شدن بر اساس تصمیم داور

 داور به برنده هر نیمه 10 امتیاز و به بازنده 8 یا 9 امتیاز می دهد .

امتیاز بر اساس شرایط زیر داده می شود :

ضربات قانونی زیر با نیروی کافی

-       ضربه پا یا مشت به بدن یک امتیاز .

-       ضربه پا به سر3 امتیاز .

-       پرتاب بر روی زمین بصورتی که هر دو پای حریف از زمین بلند شود 5  امتیاز .

-       به زمین زدن یا هر حمله قانونی دیگر یک امتیاز .

-       ضربه پا مشت روی زمین امتیاز ندارد .

به برنده هر نیمه 10 امتیاز داده می شود و بازنده اگر اختلاف امتیازش 8 یا کمتر بود امتیاز 9 و اگر 9 یا بیشتر بود امتیاز 8  داده می شود .

اگر در امتیاز برابر شدن داوران موارد زیر را بررسی می کنند :

-     حملات کافی

-     ترکیبات و کارآمدی فنون

-     دفاع مناسب

-     شجاعت و مقاومت و روح مبارزین هوکوتوریو

-     فرم مناسب

-     فعالیت در آخرین نیمه

در آخر داوران پرچم قرمز یا آبی را بلند می کنند . هرکدام از پرچم ها که بیشتر بالا بود آن فرد برنده مسابقه است .

 

نیمه اضـافی

 اگر 2 یا 3 داور مسابقه را مساوی اعلام کنند نیمه اضافی داده می شود.که پرچم ها به صورت ضربدر توسط داور نشان داده می شود.

نیمه اضافی نمی تواند مساوی تمام شود که یا از طریق امتیاز یا از طریق مرحله دوم ( زیبایی کار ) برنده انتخاب می شود.

 

امتیـاز رده سنی B , C

مانند بزرگسالان امتیاز داده می شود فقط ضربه سر که باعث ضربه فنی میشود اخطار یا جریمه یا حتی باعث حذف مبارزه می شود .

همین طور قوانین بالا در مورد اجرای فنون  خفه کردن در مورد رده سنی C برقرار است  .

 

اخطار و جریمه

اجرای فنون ممنوع باعث دادن اخطار یا جریمه نسبت به جدی بودن آن می شود .تکرار مجدد باعث جریمه یا اخطار مجدد می شود .

اگر برای اخطار Hansoku chui  به خطایی داده شده نمی توان اخطار Keikoku  را به همان خطا که مجدد اجرا شده داده می شود.

اگر برای سومین بار این خطا اجرا شود.

-       Hansoku chui  اگر دوبار گذشته اخطار فقط داده شده باشد .

-       Hansoku Make  اگر دوبار Hansoku chui داده شده باشد .

هنگامی که داور می خواهد  Hansoku chui  را دهد مچ دست مبارز را گرفته بصورت کاملاً واضح جریمه را نشان می دهد .

داوران موارد خطا را در برگه امتیاز می نویسند و بصورت امتیاز منفی محاسبه می کنند .

 

حـذف

با تشخیص داور در مورد فنون ممنوع می توان بلافاصله Hansoku Make به خاطی داد .

 

داوران

 در صورت نبودن سه داور کنار و یک داور وسط در مسابقات معمولی از دو داور کنار و یک داور استفاده می شود.که در مسابقات مهم این کار ممنوع است  .

 

مـربـی

هر مبارز باید دارای مربی باشد که بیرون زمین مسابقه بنشیند و در زمان بین دو نیمه بتواند مبارز را کمک و راهنمایی کند .

مربی اجازه ورود به زمین مسابقه را بدون اجازه داور وسط ندارد .

همینطور مربی می تواند از داور برای نگه داشتن مسابقه تقاضا کند .

انجام کارهای غیر مسئولانه توسط مربی می تواند باعث دادن خطا به مبارز یا اخراج داور از کنار زمین می شود.

 

رهبـر مسابـقه

مسابقات هوکوتوریو احتیاج به یک رهبر برای اجرای منظم و دقیق مسابقه دارد .

 

داور اصـلی

هر مسابقه یک داور اصلی که ناظر بر اجرای کل مسابقه است دارد .

 

گـروه داوران

 دور مسابقه حداقل 4 داور مورد تائید احتیاج دارد . که داوران در طول مسابقات بتوانند استراحت داشته باشند .مسابقات بین المللی باید گروه داوران بین المللی داشته باشد.

 

هیئت منصـفه

مسابقات هوکوتوریو باید دارای هیئت منصفه ای که شامل 3 تا 5 نفر است باشد که داور اصلی رئیس این هیئت است .

هیئت منصفه مسئول قوانینی است که در مسابقه پیش می آید یا مشکلات یا سئوالاتی که از طرف مسابقه دهندگان پیش میآید .در آخر مسابقه هم گزارشی از مسابقه تهیه می کنند .

 

کمـک های اولـیه

هیئت برگزار کننده باید برای هر مسابقه دکتر در نظر بگیرد که بتواند در صورت بروز هر گونه حادثه به کمک حادثه دیده برود .

در مسابقات معمولی در صورتی که بتوان با اورژانس سریع تماس گرفت می توان از یک شخصی که با کمک ها ی اولیه آشناست کمک گرفت .

 

دوپیـنگ

استفاده از هر گونه موارد نیروزا ممنوع است و طبق قوانین  WADA برخورد می شود .

تمام مسابقه دهندگان باید قبل از مسابقه تست دهند و هیئت اجرایی باید لوازم مورد نیاز برای تست را فراهم کنند .

اعتـراض

فقط توسط مربی به صورت کتبی به هیئت منصفه داده می شود .که هزینه ای که این هیئت تایین     می کند باید پرداخت شود. در صورت تایید اعتراض هزینه برگردانده می شود.

 

مـوارد اشاره نشده در قانون

موقعیتهای مشخص نشده در قانون باید توسط هیئت منصفه رسیدگی شود .

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد